HistorikDirigenter
 • Caj Ehrstedt 1962 – 1965
 • Martin Eriksson 1965 – 1975
 • Bert Jacobson 1975 – 1993
 • Barbro Smeds 1993 –

Ordförande
 • Börje Söderlund 1963 - 1972
 • Bjarne Fagerholm 1972 - 1985
 • Anders Finskas 1985 - 1988
 • Frej Nyholm 1989 - 1993
 • Anders Finskas 1994 - 1997
 • Gilbert Appelgren 1998 - 2003
 • Ragnar Stadius 2004 - 2006
 • Carl-Gustaf Bäck 2007 - 2012
 • Stig Johansson 2013 -