LänkarMer manskör i Svenskfinland, information får du via
Finlands svenska manssångarförbund


KyM:s kolleger
Kyrkslätts Kammarkör


För manskörsvänner
Internationellt manskörsregister