Kom med och sjung


Åtta skäl att sjunga med i Kyrkslätts Manskör:
  • Du har roligt
  • Du får goda kamrater
  • Du glömmer sorger och bekymmer
  • Du mår bra och orkar mera
  • Du får uppleva och skapa sång
  • Du får se världen genom körresor
  • Du upplever trevliga traditioner
  • Du upplever glada fester

Tveka inte tag kontakt

Kontaktuppgifter finns här.