Övningar - Samvaro


Kyrkslätts Manskör övar på
torsdag-kvällar kl. 18.30.
i Kyrkslätts Gymnasiums musiksal.

Du sångintresserade man i Kyrkslätt med omnejd


Välkommen med!

säger vi i KyMDen sociala gemenskapen i Kyrkslätts Manskör är en viktig sak för alla som sjunger med. Kören ordnar tillsammans med publiken olika slag av tillställningar, ett slags kombinerade konserter och fester. Allsångsaftnar, strömmingsfetser, ärtsoppsfester och kaffekonserter. Det är roligt att umgås med varandra och med publiken. Samtidigt samlas det in viktiga medel att finansiera verksamheten med. Nytta och nöje förenas på bästa sätt!

Årligen håller vi ett övningsläger - ett veckoslut i januari på Kanneljärven opisto i Lojo - då vi också hinner med fri samvaro.

På körlägren startar inövandet av nya repertoarer och dessutom idkas en del tonbildning. Kören har också en stamrepertoar som gås igenom och hålls i skick. Mellan verserna badar koristerna bastu och umgås fritt och diskuterar sin gemensamma framtid. Körlägrets kost- och logikostnader har kören stått för. Den som en gång börjat sjunga i KyM:s glada gäng kan bara inte sluta.En annan viktig del av verksamheten är kontakten till andra körer. Manskören har många vänkörer i Svenskfinland och i Norden. Fler internationella, samt även nationella kontakter till både svensk- och finskspråkiga körer står på programmet. Kören har konserterat på många håll i Finland och ute i världen. I hemlandet ordnar kören nu och då gemensamma konserter med vänkörer på olika orter.