Styrelsen


Stig Johansson
ordförande

tel. 050-310 0740

hemadress:
Jungfrugränden 2 F 11
02400 Kyrkslätt

e-post:
Christian Sandström
medlem

tel. 040 556 1707

e-post:

Barbro Smeds
dirigent

tel. 050 562 1500

e-post:
Johan Wentzel
medlem

tel. 050 2979

e-post:

Simon Ollus
sekreterare

tel. 050 429 4224

hemadress:
Källstranden 10 B
02720 Esbo

e-post:
Håkan Taubert
medlem

tel. 050 323 4361

e-post: