Välkommen till vår hemsida


Kommande program
Vårkonsert lördagen den 27.4.2019 på Kirkkoharjun koulu.


Om kören


Kyrkslätts Manskör, som grundades 1962 består av ett 40-tal sångare från Kyrkslätt och närbelägna kommuner. Dirigent är Barbro Smeds.

Körens verksamhet består dels av årligen återkommande program, såsom vår- och julkonserter, dels av resor både i hemlandet och utomlands. Vissa händelser såsom de stora finlandssvenska sångfesterna och körens egna jubiléer återkommer med jämna mellanrum.

Under de senaste drygt 10 åren har kören besökt Norge, Estland, Spanien, Tyskland och Ungern.

Kyrkslätts Manskör övar på torsdagarna kl. 18.30 i Kyrkslätts Gymnasiums musiksal i Gesterby, Kyrkslätt. Om du är en sångintresserad man: Kom med och sjung!
Info för intresserade 6.9.2018 kl 17.30 i Winellska skolans musiksal