Presentation av kören

Kyrkslätts Manskör, som grundades 1962 består av ett 30-tal sångare från  Kyrkslätt och närbelägna kommuner.Dirigent är Barbro Smeds.

Körens verksamhet består dels av årligen återkommande program, såsom vår- och julkonserter, dels av resor både i hemlandet och utomlands.

Vissa händelser såsom de stora finlandssvenska sångfesterna och körens egna jubiléer återkommer med jämna mellanrum.

Under de senaste drygt 10 åren har kören besökt  Norge,Sverige, Estland, Spanien, Tyskland och Ungern.

Vi övar under terminen varje torsdag 18:30-21:00 i Kyrkslätts kommunhus.